ถามใจ-อ้อน เกวลิน

posted on 24 Sep 2008 09:00 by tissue

จาดั๋ดจาดาดำ ดาดำ จาดั๋ดจาดาดำ ดาดำ
จาดั๋ดจาดาดำ ดาดำ จาดั๋ดจาดาดำ ดาดำ
จาดั๋ดจาดาด้า ดาดำ
ที่รัก.. ยังรักฉันใช่ไหมบอกฉัน ถามเพื่อความมั่นใจ
รู้ไหมฉัน เริ่มกลัว
*ที่รัก.. จะรักกันอีกนานเท่าใด จะเป็นปี
หรือเพียงวันจะลาไกล
ตอบได้ไหมใจเจ้าเอ่ย
**ฉันรักเธอหมดใจ ใครเคยบอกฉัน
จะรักนานเท่านาน ใครนั้นเฉลย
เดี๋ยวนี้เธอกลับเลือน ดูเหมือนไม่เคย
กลับนิ่งเฉยเป็นฉันใด
ใจหนอใจเจ้าเอ๋ย จงเผยบอกฉัน
ใจหนอใจเจ้านั้น ไม่ผันเปลี่ยนไป
โว้วโวว..ถามใจ ยังรักฉันใช่ไหม ใจเอ๋ย
จาดั๋ดจาดาดำ ดาดำ จาดั๋ดจาดาดำ ดาดำ
จาดั๋ดจาดาดำ ดาดำ จาดั๋ดจาดาดำ ดาดำ
จาดั๋ดจาดาดำ ดาดำ

(***)

ใจหนอใจเจ้าเอ๋ย จงเผยบอกฉัน
ใจหนอใจเจ้านั้น ไม่ผันเปลี่ยนไป
โว้วโวว..ถามใจ ยังรักฉันใช่ไหม ใจเอ๋ย
จาดั๋ดจาดาดำ ดาดำ จาดั๋ดจาดาดำ ดาดำ.
จาดั๋ดจาดาดำ ดาดำ จาดั๋ดจาดาดำ ดาดำ.
จาดั๋ดจาดาดำ ดาดำ

Comment

Comment:

Tweet